skip to Main Content
Plánování - osobní plánovací kalendář
Naplánování nadcházejícího týdne

Naplánování nadcházejícího týdne (nebo jakéhokoliv jiného období) je velmi snadné. Přepněte se v Plánovacím kalendáři na týden, do kterého chcete zapisovat Události plánování. Tažením myší zvolte začátek a konec události, v dialogovém okně vyberte odpovídající událost, na které plánujete pracovat.

Události, které si můžete zapisovat, mohou podléhat schvalování nadřízeným. V okamžiku, kdy Vám takovou událost schválí, již nebude možné událost upravovat, pouze budete moci požádat o její zrušení.

Všechny ostatní události, kterých nejspíše bude většina (tedy takové, které jsou schválené automaticky), můžete po zadání do kalendáře následně upravovat přetažením do jiného časového úseku, i měnit jejich délku tažením za spodní okraj události.

Tímto způsobem si tedy můžete naplánovat celý týden (den, měsíc) dopředu.

Vyplnění timesheetů

Time sheet je přehled o Vašich aktivitách, které jste vykonávali v minulosti, resp. od dnešního dne zpětně. To je vlastně jediný rozdíl oproti plánování. Pokud tedy používáte plánování aktivit do budoucna, a tento plán odpovídá realitě, nemusíte nic dělat.

Pokud se to, co jste reálně vykonávali, změnilo oproti plánu, nebo si dokonce plán ani nevedete, budete potřebovat doplnit informace do Sloneeka tak, aby Váš přehled odpovídal skutečnosti. To můžete udělat jednoduše tak, že upravíte stávající Události plánování, případně upravíte jejich načasování nebo délku trvání tažením myši.

Každá firma bude mít jinak nastavené období, po které můžete time sheety upravovat zpětně. Editace událostí, které jsou již za tímto obdobím (například více než 3 dny zpětně), Vám nebude povolena a budete muset požádat administrátora, aby Vám takovou úpravu provedl.

Plánování a timesheety jsou tedy ve Sloneekovi v jednom kalendáři, ve kterém se plán pozvolna mění v timesheet a je na Vás, abyste udržovali svůj přehled činnosti pokud možno aktuální.