Plánovanie a timesheety

Ako vám v tom Sloneek pomôže?

Modul Plánovanie umožňuje zamestnancom a ich nadriadeným naplánovať pracovné zmeny alebo prácu na nadchádzajúce obdobie. Užívatelia si následne môžu alokovaný čas upravovať spätne podľa ich reálne stráveného času. Plánujte a vykazujte aktivity na jednom mieste. Na začiatku roka 2021 sa Plánovanie a timesheety dočkajú celkového redizajnu v novej verzii Sloneeka!

Edit

PLÁNUJTE, ČO CHCETE

Modul Plánovanie umožňuje zamestnancom a ich nadriadeným naplánovať pracovné zmeny na nadchádzajúce obdobie. Spravidla na ďalší týždeň alebo mesiac. Zamestnanci si následne môžu naplánovaný čas upravovať spätne pomocou gesta drag-and-drop, presne podľa ich reálne stráveného času.

Edit

PRESNÝ VÝKAZ PRÁCE

Plánovanie je možné tiež používať ako evidenciu alokácie pracovného času, čiže ako timesheet.

Do timesheetu si zamestnanci spätne v rámci časového rozmedzia zapisujú aktivity, na ktorých pracovali, pričom jednotlivé aktivity vyberajú z definovaného zoznamu. Následne môžete veľmi jednoducho generovať reporty, ktoré môžu slúžiť ako podklady pre mzdy či fakturáciu pre Vašich klientov. Výpočet internej nákladovosti či čiastky na fakturáciu zákazníkovi Sloneek zvládne tiež.

Edit

DETAILNÝ REPORTING

V reportoch si môžete vygenerovať aj pohľad na konkrétne činnosti, napríklad na jedného klienta, ktorému pripravujete mesačnú faktúru za dodané služby. Ako prílohu môžete použiť report konkrétneho času a pracovníkov, ktorí na zákazke pre klienta v danom období pracovali. Tento modul môže v mnohých firmách nahradiť používanie dochádzky. Zvlášť vo firmách, kde nie je až tak podstatný konkrétny čas príchodu zamestnanca do práce, ale predovšetkým jeho odvedená a správne zaevidovaná práca.V 

Máte k Plánovánie dotazy?

NAPLÁNUJTE SI

DEMO PREZENTÁCIU

Osobne vám predstavíme praktické výhody používania Sloneeka.

ZAVOLAJTE NÁM

‭+421 911 489 407‬

Náš helpdesk je pripravený poradiť vám a rýchlo sa v Sloneekovi zorientovať.

ALEBO JEDNODUCHO

VYSKÚŠAJTE ZADARMO

Za vyskúšanie nič nedáte. Otestujte si Sloneeka počas 14 dní bez záväzkov.