skip to Main Content

Sloneek public API

Sloneek API sa momentálne rozdeluje do 4 častí.

  1. Authorization & Authentication
  2. Events service
  3. Balance service
  4. Attendance Service
  5. Users Service [Dostupné od 18.6.2018]
  6. Planning Events Service [Dostupné od 18.6.2018]

Authorization & Authentication

V tomto API sa používatelia overujú svojím menom a heslom, ktoré dostali v aplikácii Sloneek. Pokiaľ budú overení, dostanú naspäť Json Web Token (JWT), ktorým sa neskôr pri každom ďaľšiom volaní musia preukázať.

Events Service

API slúži ma prácu s událosťami, či už s udalosťami daného používateľa, alebo s udalosťami mojich zamestnancov. Je potrebné sa preukázať JWT, ktoré dostanete v Authorization & Authentication časti.

Balance Service

Slúži na prácu výhradne s mojími zostatkami. To znamená, že API vráci zoznam udalostí a ich parametre. Čerpané, Čakajúce na schválenie, schválené. Je potrebné sa preukázať JWT, ktoré dostanete v Authorization & Authentication časti.

Attendance Service

Pokiaľ má spoločnosť aktivovaný modul Dochádzka (spoplatnený modul), môže používateľ ovládať dochádzku. Môže čítať dochádzku svojích zamestnancov, čítať svoju dochádzku, hlásiť sa na dochádzku / odhlasovať sa z dochádzky.  Je potrebné sa preukázať JWT, ktoré dostanete v Authorization & Authentication časti.

Users service

Táto služba slúži pre získanie všetkých používateľov v danej spoločnosti. (Len administrátor spoločnosti prihlásený skrze API (Authorization & Authentication) dokáže čítať toto API)

Planning Events service

Táto služba dokáže vytvárať plánovacie udalosti. Službu môže využívať iba spoločnosť, ktorá ma aktivovaný modul “Plánovanie”  (Len administrátor spoločnosti prihlásený skrze API (Authorization & Authentication) dokáže čítať toto API)

API je momentálne v beta verzii, všetky výhrady a pripomienky môžete písať na support@sloneek.com

Dokumentáciu k API si môžete stiahnuť na tomto linku.

CHANGELOG:

  • 18.6.2018 – Rozšírenie Sloneek API  [Planning Events Service a Users Service]
  • 23.11.2017 – Vytvorenie mechanizmu API pre platformu Sloneek [Authorization & Authentication, Events, Balance, Attendance]