API dokumentace Sloneek

Co by to bylo za systém bez možnosti napojení na jiné rozhraní. Sloneek není pozadu. Návod napojení na náš chobot je popsané níže.

API
ICO

Authorization & Authentication

V tomto API se uživatelé ověřují svým jménem a heslem, které dostali v aplikaci Sloneek. pokud bude jejich identita ověřena, dostanou zpět Json Web Token (JWT), kterým se později při každém dalším volání aplikace musí prokázat.

ICO

Events Service

API slouží k práci s událostmi, ať už s událostmi daného uživatele nebo s událostmi ostatních podřízených. Je potřebné se prokázat JWT, které dostanete v části Authorization & Authentication.

ICO

Balance Service

Slouží výhradně pro práci s " mými zůstatky". To znamená, že API vrací seznam událostí a jejich parametry. Čerpané, Čekající na schválení, schválené. Je potřebné se prokázat JWT, které dostanete v části Authorization & Authentication.

ICO

Attendance Service

Pokud má Společnost aktivovaný modul Docházka (modul z tarifu KOMPLET), může uživatel ovládat docházku. Může sledovat docházku svých podřízených, pracovat se svou docházkou, hlásit a odhlašovat do a z docházky. Je potřebné se prokázat JWT, které dostanete v části Authorization & Authentication.

ICO

Users service

Tato služba slouží pro získání všech uživatelů v dané Společnosti. Pouze Administrátor společnosti přihlášený skrze API (Authorization & Authentication) dokáže číst toto API.

ICO

Planning Events service

Tato služba dokáže vytvářet události plánování. Službu může využívat pouze SPolečnost, která má aktivovaný modul "Plánování a Timesheety" Táto služba dokáže vytvárať plánovacie udalosti. Službu môže využívať iba spoločnosť, ktorá ma aktivovaný modul “Plánovanie” Pouze Administrátor společnosti přihlášený skrze API (Authorization & Authentication) dokáže číst toto API.

> Podpora

Podpora k API

API je momentálně v beta verzi, všechny výhrady a připomínky můžete napsat na support@sloneek.com.

Dokumentace API ke stažení
icon_customer_care_icon